Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

Ansvar för varandra

Vilka behov av stöd för psykisk hälsa ser du? Vad kan kyrkan och enskilda kristna göra? Medmänniskor med olika uppgifter och yrkesroller berättar.