Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Jesus har följare överallt”

Vad vill du berätta om mission i år? Åtta teologer med olika perspektiv svarar på den frågan.