Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Vi är medskapare i världen” – tecken på hopp från många platser och sammanhang

Var ser du hoppets tecken våren 2021? Människor i en rad länder och flera världsdelar berättar.