Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

Vidgade perspektiv — ”Vänner gör att händelser långt borta blir också min angelägenhet”

Vad har tillfällen att hitta vänskaper med människor i andra länder betytt för dig? En rad svenskar med erfarenheter av internationella utbyten och kontakter berättar.