Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Det finns ett band mellan oss”

När du ser de ekumeniska rörelserna i världen nu, vad inspirerar dig mest? Och finns det någon utmaning som du tror kommer att bli extra viktig att ta sig an framöver? De båda frågorna fick tjugo personer som hör hemma i olika kyrkor och har olika uppgifter.