Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Vi kan höja våra röster”

På vilka sätt finns frågorna om klimat, miljö och biologisk mångfald med i din vardag? Vad kan kyrkan och enskilda kristna göra för jordens framtid? Tretton personer med olika uppgifter och engagemang svarar.