Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

”Ett nytt sätt att tänka”

Vad är missionsvetenskap? En rad forskare hjälps åt att skapa en bild genom att berätta om sina respektive projekt och arbetsuppgifter. (Esther Mombos och Faith K. Lugazias svar är längre och finns att läsa som fristående artiklar.)