Scroll to top

Enkäten


I varje nummer av Uppdrag Mission finns det ett par frågor och en rad människor -- ofta från flera olika länder, med olika uppgifter i kyrka och samhälle och olika perspektiv och engagemang -- som svarar på dem.

Liv för hela skapelsen

Om mission inte är en verksamhet utan en aspekt av allt som händer i kyrkan – var ser du mission i din församling eller ditt sammanhang? (Fader Terry i Filippinerna och Anneth Munga i Tanzania skrev längre svar som är publicerade som separata artiklar här på webbplatsen.)