Scroll to top

Stipendiatintervju


Att dela ut stipendier för resor och projekt som genomförs här hemma eller utomlands hör till Lunds Missionssällskaps mest synliga verksamheter.

”Vad kan vi lära oss av andra?”

”Vad kan vi lära oss av andra?”

I november reste Anna Tronêt, stiftsjurist i Visby stift,…

Spanien: ”De är före oss”

Spanien: ”De är före oss”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...