Scroll to top

Stipendiatintervju


Fem månaders liv i ekumenik

Flickor blir synliga

Flickor blir synliga

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Be med oss för byggtillståndet”

”Be med oss för byggtillståndet”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

”Se på nära håll”

”Se på nära håll”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Mångfald i vardagslivet

Mångfald i vardagslivet

Några år innan jag påbörjade mitt avhandlingsarbete var jag…

Positiva barndomsminnen

Positiva barndomsminnen

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Egypten: ”Jag kände mig välkommen”

Egypten: ”Jag kände mig välkommen”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Sierra Leone: ”Ja, så är det här”

Sierra Leone: ”Ja, så är det här”

Marcus Olsson blev fascinerad av hur Freetowns kristna och...

Israel/Palestina/Sverige: Vila i gräset

Israel/Palestina/Sverige: Vila i gräset

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Tanzania: Många olika sätt

Tanzania: Många olika sätt

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Egypten: Enkelt, svårt, inspirerande

Egypten: Enkelt, svårt, inspirerande

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Tanzania/Sverige: Fördjupad gemenskap

Tanzania/Sverige: Fördjupad gemenskap

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Hongkong: ”Testa gästfrihetens gränser”

Hongkong: ”Testa gästfrihetens gränser”

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...

Filippinerna: "Man är aldrig ensam"

Filippinerna: "Man är aldrig ensam"

Att dela ut stipendier för resor och projekt som...