REDAKTIONEN

PRENUMERATION

ANNONSERA

Redaktör

Marie Bosund Hedberg

Kilian Zollsgatan 11A

217 56 Malmö

0733-60 87 54

red@uppdragmission.se

 

Redaktionsråd

Lars Micael Adrian, ordförande

Anneli Dennersten

Mika Vähäkangas

Lennart Hamark

Agneta Hansson

Kristiina Ruuti

Almut Bretschneider-Felzmann

Anna Martinengo

Ansvarig utgivare

 

Ansvarig utgivare

Samuel Rubenson

Kontakta oss:

pren@uppdragmission.se

0733-60 87 542

Ange namn, utdelningsadress och

telefonnummer.

 

Uppdrag Mission kommer ut med

5 nummer/år, varav ett tjockare

temanummer under sommaren.

Prenumerationspris helår 200 kr

inom Sverige, 300 kr inom övriga

Europa och 350 kr i övriga världen.

Medlemmar i LMS får Uppdrag

Mission som en medlemsförmån.

 

Köp lösnummer

Du kan köpa tidskriften som

lösnummer, pris 45 kronor.

Kontakta redaktören.

Kontaktperson:

Anneli Dennersten,

0704-81 80 85

annons@uppdragmission.se

Missionsuppdraget i vår tid bygger på

dialog och interreligiösa möten. Långt från doktriner och regelverk men nära tron på människor och deras förmåga. Det är de rörelserna vi följer i uppdrag mission.

Tidskriften belyser missionsuppdraget i

dagens mångkulturella och interreligiösa

värld.

Läs senaste numret på issuu.com!

KONTAKTA OSS

Redaktionssråd

Prenumerationsärenden

Annonsera

TIDSKRIFTARKIV

Här hittar du alla nummer av tidskriften.