Scroll to top

Behov av att förändra


En enkät med frågor till praktiker som arbetar för och med människor på flykt ska fånga upp risken för empatitrötthet.

■ ■ ■
Katarzyna Bobrowicz. Bild: Kristina Strand Larsson

För ett år sedan startade A World of Neighbours en kursverksamhet för praktiker som arbetar för och med människor på flykt. Samtidigt inleddes en enkätstudie av deltagarnas psykiska hälsa. Enkäten besvaras också av personal på Migrationsverket.

– Vi fokuserar på arbetsplatsen, den upplevda kvaliteten på arbetslivet och balansen mellan arbetet och hemmet, säger Katarzyna Bobrowicz.

Hon är doktor i kognitionsvetenskap och är också den som genomför studien.

– Vi vill bland annat ta reda på om det finns samband mellan självmedkänsla och empatitrötthet och mellan självmedkänsla och upplevelsen att ha ett socialt nätverk som ger stöd, berättar hon.

Deltagarna besvarar enkäten i början och slutet av kursen. En första analys av materialet visar att de som deltar i A World of Neighbours praktikernätverk i början av kursen skattar hur de upplever sitt välmående lägre än praktiker utanför nätverket.

– Jag tror att de som beslutar sig för att ansöka till A World of Neighbours praktikernätverk känner att de har behov av att förändra någonting, att de har behov av stöd, säger Katarszyna Bobrowicz.

I slutet av kursen skattar de sin självmedkänsla lägre än praktiker utanför nätverket.

– Det är överraskande. Om trenden håller i sig även med ett större antal svarande kanske det kan förklaras av att de möter andra med liknande utmaningar som de själva. Att medkänslan med andra ökar och självmedkänslan minskar.

Katarzyna Bobrowicz säger att hon tror att resultaten av studien kommer att ha betydelse på flera sätt, dels för praktikerna själva, dels för A World of Neighbours som kan använda resultaten för att utvärdera och förbättra kursen och dels på samhällsnivå.

– Det kan leda till att vi bättre uppskattar dem som arbetar eller gör frivilliginsatser inom det här området.

print